Сигурни ли сте, че желаете да откажете поръчката?
ДА   НЕ
Уважаеми потребители,
Използваме бисквитки, за да оптимизираме нашия сайт и нашите услуги. Можете да научите повече за това кои "бисквитки" използваме или да ги изключите от настройките.
Уважаеми потребители,
За Вашата поверителност използваме бисквитки, за да Ви е възможно предоставяне на максимално добро изживяване, докато използвате уебсайта ни и функционалностите му. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим уебсайта да отговаря на Вашите изисквания и интереси, като взимаме предвид кой, кои страници, директории и реклами сте видели, колко често посещавате конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите. Споделяме тази информация с нашите партньори въз основа на Вашето съгласие. Можете да упражните правото си на съгласие за конкретна цел по-долу или на ниво партньор, като използвате линка под всяка цел. Тези Ваши предпочитания ще бъдат предадени към нашите доставчици на услуги, Повечето информация относно политиката на поверитлност и ползване на бисквитките може да видите тук.
Управлявайте предпочитанията си за съгласие

Строго необходими бисквити

Винаги активно

Бисквитки от трети страни

Аналитични / Статистически Бисквитки

Ние подкрепяме отговорната консумация на алкохол. За да продължите към категория "Алкохолни напитки" трябва да потвърдите, че сте над 18 годишна възраст!

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от: 31.08.2022 г.

1. Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви
идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашите имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и други подобни.

2. Как обработваме Вашите лични данни?
Ние от „МЕГА 23“ ООД - администраторът на сайта www.fshop.bg („Уебсайта“)
- ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на: 1) създаване на потребителски профил в Уебсайта; 2) изпълнение на договора за доставка на стоки, по който Вие сте страна, когато поръчвате стоки от нашия сайт www.fshop.bg, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни [email protected].
Бъдете спокойни, че ние не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.
Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?
С оглед регистрацията на потребителски профил в Уебсайта и изпълнение на задълженията по договора за продажба и доставка на стоки, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
(1) три имена - име, презиме, фамилия;
(2) пощенски адрес;
(3) адрес на електронна поща;
(4) телефон за връзка.
Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при:
1) създаване на потребителски профил в Уебсайта;
2) извършване на заявка за доставка на стоки. „МЕГА 23“ ООД няма да иска други лични данни от Вас за изпълнение на договора за продажба и доставка на стоки или за регистрация на потребителски профил.
Ако дадете Вашето съгласие за получаване на информационния бюлетин на F SHOP, то ние ще обработваме Вашите лични данни и за целите на директния маркетинг и изпращане на електронен бюлетин с най-новите промоции, новини и актуални предложения чрез посочения от Вас адрес на електронна поща e-mail. В този случай „МЕГА 23“ ООД ще обработва единствено следните категории лични данни за Вас - име, фамилия и адрес на електронна поща. От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Началната страница на www.fshop.bg:
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт www.fshop.bg със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.
(1) „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.
(2) Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.

5. На кого споделяме личните Ви данни:
Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „МЕГА 23“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
(1) Външни доставчици на услуги и търговци на стоки, предлагани на Уебсайта:
След поръчка на стока от Уебсайта ни се сключва договор за продажба между потребителя и търговеца, който предлага съответната стока. В част от процеса по сключване и изпълнение на договора за продажба на стоката, търговците се представляват от „МЕГА 23“ ООД. С цел изпълнение на сключения договор и доставката на поръчаната стока, съответният търговец, от който сте поръчали стока, обработва Вашите лични данни – единствено и само доколкото е необходимо за изпълнение на договора и доставка на поръчаната стока.
Когато е необходимо, „МЕГА 23“ ООД и/ или търговците, продаващи стоки на Уебсайта, ангажират други дружества и лица да извършват от определени задачи, като например на дружества, извършващи доставки на стоките - пощенски оператори, спедиторски компании и специализирани дружества за поддръжка на уебсайта ни. Подобна информация ще се споделя или достъп до нея ще се дава на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели и за изпълнение на договора за продажба, сключен между потребителя и търговеца. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „МЕГА 23“ ООД са задължени по закон или по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.
(2) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:
Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „МЕГА 23“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва към Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото българско и европейско законодателство.
(3) Компетентни органи на власт:
Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „МЕГА 23“ ООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.
Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Обработване на лични данни на деца:
„МЕГА 23“ ООД не събира и не обработва лични данни на деца под 14- годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):
„МЕГА 23“ ООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

8. Сигурност на данните Ви:
„МЕГА 23“ ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „МЕГА 23“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения или изпълнение на договор. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „МЕГА 23“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?
Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „МЕГА 23“ ООД извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „МЕГА 23“ ООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.
Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
• Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
• Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:
- оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
- обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
- повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
- възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.
• Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.
• Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.
• Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
- обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно; освен ако обработването е необходимо по някоя от следните причини:
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
- в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
- за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.
• Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, в случаите в които обработването не се основава на наше законово задължение да го правим. В такъв случай ние прекратяваме всички активни действия по обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
• Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).
Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:
• Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваши искания за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в законоустановения срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане, за което ще Ви уведомим непременно преди изтичането на този срок.
• Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.
• Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.
• Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

10. Съхраняване на Вашите лични данни:
В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили: 1) за създаване на потребителски профил докато профилът ви в Уебсайта не бъде закрит. 2) за целите на продажба и доставка на стоки, докато са ни необходими за изпълнение на доставката, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството, както и като доказателство за изпълнение на договорните ни задължения по договора за продажба и доставка на стоки, в случай че сте закупили стока, която се продава от „МЕГА 23“ ООД.

11. Промени в настоящата политика:
Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата, посочена след "В сила от:" на документа.

12. Данни за контакт:
"МЕГА 23" ООД, ЕИК 206961285, град Велико Търново, Пощенски код: 5000, ул. „Ален мак“ № 11, магазин №4, e-mail: [email protected].